ประวัติโรงพยาบาล

                โรงพยาบาลสิรินาถ บึงกุ่ม เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง ขนาด 52 เตียง อาคาร 7 ชั้น เปิดให้บริการรักษาพยาบาลวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริหารงานโดยทีมผู้บริหารโรงพยาบาลวิภารามและโรงพยาบาลในเครือพันธมิตร

                โรงพยาบาลเปิดให้บริการดูแล ผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการด้านคำปรึกษาปัญหาสุขภาพและดูแลผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยต่างๆทั้งชนิดเรื้อรังและเฉียบพลัน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีของชุมชน