สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2722-2500 ต่อ 1411, 1412 (ในเวลาราชการ) Fax. 02-722-2445 Email. [email protected]

พยาบาลวิชาชีพ แผนก LR

2 ตำแหน่ง

Requirements

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU 

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี สาขา การพยาบาลศาสตร์

1. อายุ 20-35 ปี
2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
3. สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 8 วิชา หรือมีใบประกอบวิชาชีพแล้ว
4. มีความอดทน เรียนรู้งาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

สวัสดิการ

1.ค่ารักษาพยาบาลฟรี สิทธิ์ประกันสังคม ส่วนลด 30 % สำหรับครอบครัว
2.ค่ารักษาทันตกรรรม
3.สวัสดิการชุดฟอร์ม
4.สวัสดิการคลอด
5.เบี้ยขยัน
6.ปรับเงินเดือน

พนักงานผู้ช่วยแพทย์ / ผู้ช่วยพยาบาล แผนก LR/NS

1 ตำแหน่ง

Requirements

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยแพทย์ / ผู้ช่วยพยาบาล แผนก LR/NS

คุณสมบัติ

วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 ,ปวช. มีใบประกาศ NA/PN 
1. อายุ 18-30 ปี
2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
3. มีไหวพริบ ขยันขันแข็ง
4. มีความอดทน เรียนรู้งาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สวัสดิการ

1.ค่ารักษาพยาบาลฟรี สิทธิ์ประกันสังคม ส่วนลด 30 % สำหรับครอบครัว
2.ค่ารักษาทันตกรรรม
3.สวัสดิการชุดฟอร์ม
4.สวัสดิการคลอด
5.เบี้ยขยัน
6.ปรับเงินเดือน

เภสัชกร

1 ตำแหน่ง

Requirements

ตำแหน่ง : เภสัชกร

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี สาขา เภสัชกรศาสตร์
1. อายุ 20-35 ปี
2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
3. สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หรือมีใบประกอบวิชาชีพแล้ว
4. มีความอดทน เรียนรู้งาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สวัสดิการ

1.ค่ารักษาพยาบาลฟรี สิทธิ์ประกันสังคม ส่วนลด 30 % สำหรับครอบครัว
2.ค่ารักษาทันตกรรรม
3.สวัสดิการชุดฟอร์ม
4.สวัสดิการคลอด
5.เบี้ยขยัน
6.ปรับเงินเดือน

นักรังสีเทคนิค

2 ตำแหน่ง

Requirements

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค CT SCAN / Ultrasound

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี สาขา รังสีเทคนิค
1. อายุ 20-35 ปี
2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
3. สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หรือมีใบประกอบวิชาชีพแล้ว 
4. มีความอดทน เรียนรู้งาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สวัสดิการ

1.ค่ารักษาพยาบาลฟรี สิทธิ์ประกันสังคม ส่วนลด 30 % สำหรับครอบครัว
2.ค่ารักษาทันตกรรรม
3.สวัสดิการชุดฟอร์ม
4.สวัสดิการคลอด
5.เบี้ยขยัน
6.ปรับเงินเดือน

พนักงานผู้ช่วยแพทย์ / ผู้ช่วยพยาบาล แผนก ICU

2 ตำแหน่ง

Requirements

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยแพทย์ / ผู้ช่วยพยาบาล แผนก ICU 

คุณสมบัติ

วุฒิม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 ,ปวช. มีใบประกาศ NA/PN 
1. อายุ 18-30 ปี
2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
3. มีไหวพริบ ขยันขันแข็ง
4. มีความอดทน เรียนรู้งาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สวัสดิการ

1.ค่ารักษาพยาบาลฟรี สิทธิ์ประกันสังคม ส่วนลด 30 % สำหรับครอบครัว
2.ค่ารักษาทันตกรรรม
3.สวัสดิการชุดฟอร์ม
4.สวัสดิการคลอด
5.เบี้ยขยัน
6.ปรับเงินเดือน

พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD (WARD)

3 ตำแหน่ง

Requirements

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD (WARD)

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี สาขา การพยาบาลศาสตร์
1. อายุ 20-35 ปี
2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
3. สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 8 วิชา หรือมีใบประกอบวิชาชีพแล้ว
4. มีความอดทน เรียนรู้งาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สวัสดิการ

1.ค่ารักษาพยาบาลฟรี สิทธิ์ประกันสังคม ส่วนลด 30 % สำหรับครอบครัว
2.ค่ารักษาทันตกรรรม
3.สวัสดิการชุดฟอร์ม
4.สวัสดิการคลอด
5.เบี้ยขยัน
6.ปรับเงินเดือน

พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU

2 ตำแหน่ง

Requirements

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU 

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี สาขา การพยาบาลศาสตร์

1. อายุ 20-35 ปี
2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
3. สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 8 วิชา หรือมีใบประกอบวิชาชีพแล้ว
4. มีความอดทน เรียนรู้งาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

สวัสดิการ

1.ค่ารักษาพยาบาลฟรี สิทธิ์ประกันสังคม ส่วนลด 30 % สำหรับครอบครัว
2.ค่ารักษาทันตกรรรม
3.สวัสดิการชุดฟอร์ม
4.สวัสดิการคลอด
5.เบี้ยขยัน
6.ปรับเงินเดือน