image
แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย

ทีมแพทย์ แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสิรินาถ บึงกุ่ม ให้บริการวินิจฉัยโดยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยข้อมูลทางด้านภาพถ่ายรังสีและผลการตรวจถูกเก็บในระบบ (PACS System) รับ-ส่งข้อมูลผ่านทางระบบ Computer เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตามผลตรวจของแพทย์และการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การบริการของแผนกรังสีวินิจฉัย

  1.  CT SCAN (เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์) เป็นเครื่อง X-Ray ผสานระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้ข้อมูลรายละเอียดในการตรวจสูง มีโปรแกรมสร้างภาพ 3มิติ ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการตรวจวินิจฉัย
     
  2.  Ultrasound (เครื่องตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง) เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ เช่น ช่องท้องส่วนบน ช่องท้องส่วนล่าง เต้านม ต่อมไทรอยด์ และตรวจความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์
     

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม 

        โทร. 0-2407-2900   ต่อ 2105