image
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
image
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

           โรงพยาบาลสิรินาถ บึงกุ่ม อบอุ่นใจในการบริการด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ทางโรงพยาบาลพร้อมให้บริการรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ด้วยรถพยาบาล มีความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์  อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินพร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท่วงที

 
การนัดหมายและการติดต่อสอบถาม 

          แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  โทร.0-2407-2999