image
แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

ทีมนักกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

โรงพยาบาลสิรินาถ บึงกุ่ม  มีบริการทางกายภาพบำบัดอย่างครบวงจร ทั้งด้านการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย มีบริการให้การรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยนักกายภาพบำบัดจะทำการตรวจประเมินร่างกาย ให้การรักษาและฟื้นฟูตามอาการของผู้ป่วยแต่ละราย 

การบริการ

     ให้บริการกายภาพบำบัด  และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย โดยนักกายภาพวิชาชีพ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ชำนาญการ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม 

     โทร.02-407-2900    ต่อ 2127