image
สูตินรีเวชกรรม

สูตินรีเวชกรรม

ทีมแพทย์ สูตินรีเวชกรรม

สูตินรีเวชกรรม

โรงพยาบาลสิรินาถ บึงกุ่ม ให้บริการด้านการวินิจฉัยการรักษาทางสูติ-นรีเวชกรรม และการผ่าตัดเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีอย่างครบวงจร โดยแพทย์ที่ชำนาญการเฉพาะด้าน ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว  

การบริการ

  •  การฝากครรภ์  
  •  การคลอดและการดูแลหลังคลอด 
  •  การตรวจประเมินภาวะของทารกในครรภ์
  •  การผ่าตัดทางสูติ - นรีเวช
  •  ปรึกษาคุมกำเนิด 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม 

     โทร. 02-407-2900  ต่อ 2226