image
อายุรแพทย์

อายุรแพทย์

ทีมแพทย์ อายุรแพทย์

อายุรแพทย์

          อายุรแพทย์ โรงพยาบาลสิรินาถ บึงกุ่ม ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป การรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไปและผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยต่าง ๆ ทั้งชนิดเรื้อรังและเฉียบพลัน ด้วยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญการ ทำให้ผลการตรวจวินิจฉัยแม่นยำ ถูกต้อง และสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม
 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

         แผนกอายุรกรรม         โทร.0-2407-2900  ต่อ 2110, 2111