ประวัติแพทย์

พญ. วันจันทร์ วัชรพฤกษ์

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 

ภาษา     ไทย, อังกฤษ,จีน

 

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2549

 

วุฒิบัตร

  •  

 

วัน

เวลา

จันทร์

17.00 – 20.00 น.

อังคาร

17.00 – 20.00 น.

พุธ

17.00 – 20.00 น.

พฤหัสบดี

17.00 – 20.00 น.

ศุกร์

17.00 – 20.00 น.

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.