ประวัติแพทย์

นพ. สุวรรณสิงห์ ชวาลา

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  • จบคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนวมินทร์ทราธิราช  เมื่อปี พ.ศ. 2561

 

วุฒิบัตร

  •  

 

วัน

เวลา

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

พุธ

07.00 – 17.00 น.

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.