ประวัติแพทย์

นพ. ณัฐพล พงษ์ประดิษฐ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี พ.ศ. 2553

 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรแพทย์สถาบันโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2562

 

วัน

เวลา

จันทร์

08.00 - 20.00  น.

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

พุธ

08.00 – 17.00 น.

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

เสาร์

08.00 – 17.00 น.