ประวัติแพทย์

นพ. สุขอนันต์ อร่ามแสงเทียนชัย

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา     ไทย, อังกฤษ,จีน​

 

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2548

 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2556
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทย์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชนครินทร์ปี 2551

วัน

เวลา

จันทร์

08.00 - 17.00  น.

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

พุธ

08.00 – 17.00 น.

พฤหัสบดี

07.30 – 17.00 น.

ศุกร์

07.00 – 17.00 น.