ประวัติแพทย์

นพ. ณัฐกร ประกอบแก้ว

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2561

 

วุฒิบัตร

  •  

 

วัน

เวลา

จันทร์

08.00 - 17.00  น.

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

พุธ

08.00 – 17.00 น.

พฤหัสบดี

08.00 – 20.00 น.

ศุกร์

08.00 – 20.00 น.

เสาร์

08.00 – 17.00 น.