ประวัติแพทย์

นพ. ณัฐวุฒิ สุมาลัย

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา     ไทย , อังกฤษ

 

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2557

 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2563

 

วัน

เวลา

จันทร์

08.00 - 17.00  น.

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

พฤหัสบดี

08.00 – 20.00 น.

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

อาทิตย์

08.00 – 20.00 น.