ความรู้ทางการแพทย์

ข้อแนะนำในการนั่งทำงานเป็นเวลานาน

ข้อแนะนำในการนั่งทำงานเป็นเวลานาน

เทคนิคการนั่งสำหรับผู้ที่นั่งทำงานเป็นเวลานาน

ท่าบริหารหลังช่วงบนและไหล่ : UPPER BACK AND SHOUDLER EXERCISES

ท่าบริหารหลังช่วงบนและไหล่ : UPPER BACK AND SHOUDLER EXERCISES

ท่าออกกำลังกายยืดเหยียดเพื่อลดอาการหลังช่วงบนและไหล่

ท่าบริหารคอ : NECK EXERCISES

ท่าบริหารคอ : NECK EXERCISES

การทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรืองานที่ต้องแบกของหนักเป็นประจำ จนทำให้มีอาการตึงปวดคอ ต้องลองบริหารกล้ามเนื้อคอด้วยตัวเองดูบ้าง

ท่าบริหารหลัง : BACK EXERCISES

ท่าบริหารหลัง : BACK EXERCISES

ท่าบริหารแก้ปวดหลัง บอกลาออฟฟิศซินโดรม

บริหารแขนและมือ : UPPER LIMB EXERCISES

บริหารแขนและมือ : UPPER LIMB EXERCISES

การใช้งานมือในลักษณะเกร็งอยู่นานๆ หรือใช้มือทำงานอยู่ท่าเดิมนานๆ เป็นประจำ อาจทำให้มีอาการปวดแขนและมือได้ มาดู ท่าบริหารแขนและมือกัน

การบริหารขาและปลายเท้า : LOWER LIMB EXERCISES

การบริหารขาและปลายเท้า : LOWER LIMB EXERCISES

การยืนอยู่นานๆ เป็นประจำ อาจทำให้มีอาการปวดขาและเท้าได้ มาดู ท่าบริหารขาและปลายเท้ากัน