ความรู้ทางการแพทย์

ข้อแนะนำในการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกาย

ข้อแนะนำในการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกาย

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ หรอลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายวัสดุ

สมาร์ทโฟน กับ สายตา...

สมาร์ทโฟน กับ สายตา...

เนื่องจากปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์,สมาร์ทโฟน และแท๊บเล็ต เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น

5 ปัญหาสุขภาพช่องปาก...

5 ปัญหาสุขภาพช่องปาก...

ปัญหาสุขภาพช่องปากยอดฮิดของคนทำงาน เราควรดูแลสุขภาพฟันประจำทุก 6 เดือน เพื่อตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ

น้ำในหูไม่เท่ากัน

น้ำในหูไม่เท่ากัน

เป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของหูชั้นใน ซึ่งหูชั้นในของคนเรามีเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวและการได้ยิน

5ภัยพึงระวัง... ในหน้าฝน

5ภัยพึงระวัง... ในหน้าฝน

ด้วยความปรารถนาดีจาก... โรงพยาบาลสิรินาถ บึงกุ่ม

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า!!

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า!!

คำตอบของปัญหา เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า....