ความรู้ทางการแพทย์

การบริหารสายตา คลายความอ่อนล้า

การบริหารสายตา คลายความอ่อนล้า

เมื่อสายตามีการใช้งานอยู่เป็นประจำ หรือใช้งานหนักย่อมเกิดอาการอ่อนล้าได้ เช่นเดียวกับอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกาย ดังนั้น การออกกำลังกายให้สายตา นอกจากจะช่วยผ่อนคลายความอ่อนล้าแล้ว ยังช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและสุขภาพดี

โรคหืดในเด็ก

โรคหืดในเด็ก

โรคหืด เป็นโรคภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยในเด็กเล็ก โดยเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เด็กมีอาการหายใจลำบาก มีเสียงครืดคราดในอก หายใจเป็นเสียงหวีดๆคล้ายนกหวีดกันมาก

VDO : การแปลผลตรวจค่าตับในเลือด

VDO : การแปลผลตรวจค่าตับในเลือด

พร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

VDO : การแปลผลตรวจค่าไตในเลือด

VDO : การแปลผลตรวจค่าไตในเลือด

พร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

VDO : การแปลผลตรวจระดับไขมันในเลือด

VDO : การแปลผลตรวจระดับไขมันในเลือด

พร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

VDO : คำบอกเล่าจากผู้ป่วย

VDO : คำบอกเล่าจากผู้ป่วย

ความประทับใจของผู้ป่วยที่มีต่อแพทย์,พยาบาลในโรงพยาบาล