ความรู้ทางการแพทย์

ยารักษาโรคเบาหวานและการกินยา ฉีดยาเบาหวาน

ยารักษาโรคเบาหวานและการกินยา ฉีดยาเบาหวาน

ยารักษาโรคเบาหวานและการกินยา ฉีดยาเบาหวาน

การดูแลรักษาเท้าและตรวจเท้า

การดูแลรักษาเท้าและตรวจเท้า

การดูแลเรื่องเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นสำคัญอย่างยิ่ง

เบาหวานกับการถือศีลอด

เบาหวานกับการถือศีลอด

เบาหวานกับการถือศีลอด

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและภาววะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและภาววะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและภาววะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น PM 2.5

ในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น PM 2.5

PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน

ภาวะไขมันในเลือดสูง(HYPERLIPIDEMIA)

ภาวะไขมันในเลือดสูง(HYPERLIPIDEMIA)

ภาวะไขมันในเลือดสูง เสี่ยงต่อการป่วยจากเส้นเลือดในสมองอุดตัน เลือดไปเลี้ยงหัวใจอุดตัน