ความรู้ทางการแพทย์

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและภาววะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและภาววะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและภาววะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น PM 2.5

ในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น PM 2.5

PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน

ภาวะไขมันในเลือดสูง(HYPERLIPIDEMIA)

ภาวะไขมันในเลือดสูง(HYPERLIPIDEMIA)

ภาวะไขมันในเลือดสูง เสี่ยงต่อการป่วยจากเส้นเลือดในสมองอุดตัน เลือดไปเลี้ยงหัวใจอุดตัน

โรค...เบาหวานเป็นอย่างไร?

โรค...เบาหวานเป็นอย่างไร?

เบาหวาน โรคที่ไม่หวานสมชื่อ เพราะเมื่อเป็นแล้วจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้มากมาย

ไข้เลือดออก โรคเฝ้าระวังที่มากับหน้าฝน

ไข้เลือดออก โรคเฝ้าระวังที่มากับหน้าฝน

โรคไข้เลือดออก คือ โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาขจากไวรัสเดงกี่ (Dengue virus)

เบาหวาน กับการสูบบุหรี่

เบาหวาน กับการสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นตัวเร่งสำคัญของการเกิดโรคแทรกต่าง ๆ ในคนที่เป็นเบาหวาน ตั้งแต่โรคหัวใจ ไตเสื่อมและเบาหวานขึ้นตา เพิ่มโอกาสที่จะต้องถูกตัดขาจากการขาดเลือดไปเลี้ยง