ความรู้ทางการแพทย์

งูสวัด (HERPES ZOSTER)

งูสวัด (HERPES ZOSTER)

โรคงูสวัด เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อ Varicella Zoster ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับเชื้อ ที่ทำให้เกิดไข้สุกใส

การดูแลรักษาบาดแผล

การดูแลรักษาบาดแผล

ปกติแผลสามารถหายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ อาหาร ยา สภาวะของโรค ตำแหน่งของแผลและลักษณะของแผล

วัณโรค โรคร้ายที่ไม่น่ากลัว

วัณโรค โรคร้ายที่ไม่น่ากลัว

วัณโรค สามารถรักษาหายได้ โดยการกินยาครบทุกเม็ดทุกวันอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 6-8 เดือน

คู่มือคำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยโรคไต

คู่มือคำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยโรคไต

ไตคืออะไร ไตเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายถั่วขนาดเท่ากำปั้นอยู่บริเวณบั้นเอวทั้ง 2 ข้าง

ภาวะธาลัสซีเมีย แอบแฝง THALASSEMIA TRAIT

ภาวะธาลัสซีเมีย แอบแฝง THALASSEMIA TRAIT

ภาวะธาลัสซีเมียแอบแฝง (Thalassemia trait) ความผิดปกติเพียงข้างเดียวของโครโมโซม สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ แต่ไม่มีอาการทางคลินิก ไม่ต้องรับการรักษา

โภชนาการกับ โรคหัวใจ (NUTRITION OF HEART DISEASE)

โภชนาการกับ โรคหัวใจ (NUTRITION OF HEART DISEASE)

ผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้โรคลุกลาม โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันอิ่มตัว และไขมัน trans fat อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจตีบตันได้