ความรู้ทางการแพทย์

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี

เพราะสุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้แต่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวคุณเอง

เพราะสุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้แต่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวคุณเอง

เพราะคนเราอาจมีโรคหรือภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ซ่อนอยู่ในตัว ซึ่งพบได้ในทุกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันผู้สูงอายุ

DOWN SYNDROME กลุ่มอาการดาวน์

DOWN SYNDROME กลุ่มอาการดาวน์

กลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome) เป็นภาวะปัญญาอ่อน เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมและเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของภาวะปัญญาอ่อน

การคลอดก่อนกำหนด

การคลอดก่อนกำหนด

การคลอดก่อนกำหนดเป็นสาเหตุของการตายของทารกแรกเกิดที่พบบ่อย

ทำอย่างไรเมื่อเด็กชักจากไข้

ทำอย่างไรเมื่อเด็กชักจากไข้

อาการชักจากไข้ เชื่อว่าเกิดจากไข้สูง หรือสารเคมีที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไปกระตุ้นเซลล์สมองเด็กที่ยังเจริญไม่เต็มที่ และไวต่อสิ่งเร้า จึงสร้างสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติขึ้นชั่วคราว

กระจกตาติดเชื้ออันตรายจากคอนแทคเลนส์

กระจกตาติดเชื้ออันตรายจากคอนแทคเลนส์

รู้ได้อย่างไรว่าติดเชื้อจากคอนแทคเลนส์