ความรู้ทางการแพทย์

งูสวัด (HERPES ZOSTER)

งูสวัด (HERPES ZOSTER)

โรคงูสวัด เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อ Varicella Zoster ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับเชื้อ ที่ทำให้เกิดไข้สุกใส

อาการปวดคอ

อาการปวดคอ

เป็นอาการที่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดคอ อาจร้าวไปหัวไหล่ แขนหรือสะบัก

โรค...ภูมิแพ้

โรค...ภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ เป็นกลุ่มของโรคที่มีอาการแสดงได้หลายระบบ เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายต่อสารก่อภูมิแพ้ ปัจจุบันความชุกของโรคกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

โภชนาการสำหรับคุณแม่ให้นมบุตร

โภชนาการสำหรับคุณแม่ให้นมบุตร

แม่ที่ให้นมบุตร ควรรับประทานอาหารเพื่อชดเชยปริมาณที่ออกไปกับน้ำนมที่ใช้เลี้ยงทารกต่อมน้ำนมสร้างน้ำนมโดยการเอาสารอาหารจากเลือดแม่มาสร้างเป็นน้ำนม

การดูแลรักษาบาดแผล

การดูแลรักษาบาดแผล

ปกติแผลสามารถหายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ อาหาร ยา สภาวะของโรค ตำแหน่งของแผลและลักษณะของแผล

วัณโรค โรคร้ายที่ไม่น่ากลัว

วัณโรค โรคร้ายที่ไม่น่ากลัว

วัณโรค สามารถรักษาหายได้ โดยการกินยาครบทุกเม็ดทุกวันอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 6-8 เดือน