ความรู้เรื่องสุขภาพ

นมแม่...สายใยรักแห่งครอบครัว

นมแม่...สายใยรักแห่งครอบครัว

โรงพยาบาลสิรินาถ บึงกุ่ม ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ที่มีความมุ่งมั่นที่จะให้นมบุตรด้วยตนเอง ซึ่งนมแม่จัดเป็นอาหารที่ดีที่สุดของลูกน้อยอันเป็นที่รักของทุกท่าน

การปฏิบัติตัวระหว่างการตั้งครรภ์

การปฏิบัติตัวระหว่างการตั้งครรภ์

การเตรียมความพร้อมของสตรีก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอด เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งยังเป็นตัวกำหนดสุขภาพและโรคในอนาคตได้อีกด้วย

การคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์

การคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์

“การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ หรือการตรวจ NIPT” เป็นทางเลือกใหม่ให้คุณแม่ที่ต้องการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของลูก

การออกกําลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การออกกําลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การออกกําลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเมื่อไม่สบายควรดูแลตัวเองอย่างไร

โรคเบาหวานเมื่อไม่สบายควรดูแลตัวเองอย่างไร

โรคเบาหวานเมื่อไม่สบายควรดูแลตัวเองอย่างไร

เบาหวานกับเหงือกอักเสบ

เบาหวานกับเหงือกอักเสบ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะเหงือกอักเสบที่รุนแรงมากกว่าคนทั่วไป