Image

สำหรับคนไทยทุกสิทธิการรักษา เกณฑ์เข้ารับการตรวจคัดกรอง Covid-19 แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2407-2900 ต่อ 2110,2111

อ่านเพิ่มเติม
Image

แบบคัดกรอง COVID-19

แบบคัดกรองค้นหาเชื้อ ไวรัส Covid-19 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านลิงค์คัดกรองของโรงพยาบาลสิรินาถ บึงกุ่ม

อ่านเพิ่มเติม
Image

แผ่นพับคำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน

โรงพยาบาลสิรินาถ บึงกุ่ม

อ่านเพิ่มเติม
Image

คำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน

โรงพยาบาลสิรินาถ บึงกุ่ม

อ่านเพิ่มเติม
Image

7 มาตรการป้องกัน ไวรัส COVID-19 ในโรงพยาบาลสิรินาถ บึงกุ่ม

7 มาตรการป้องกัน ไวรัส Covid-19 ในโรงพยาบาลสิรินาถ บึงกุ่ม สร้างความมั่นใจ ปลอดภัย จาก Covid-19 #โรงพยาบาลสิรินาถบึงกุ่มใส่ใจห่วงใยสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม