image
image
image
image
image

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

อัตราค่าห้อง-ค่าบริการพยาบาลต่อวัน

ประเภทห้อง ค่าห้องพัก/วัน ค่าบริการพยาบาล/วัน ราคารวม/วัน
ห้องเดี่ยว W.3 2,200.- 1,440.- 3,640.-
ห้องคู่       W.3  1,400.- 1,440.- 2,840.-

หมายเหตุ   :  ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Charge) 200 บาท/วัน และค่าอาหารสำหรับผู้ป่วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ในห้องพักผู้ป่วย       

 

    

 

 

 

 

 

1. ห้องแอร์          

2. กระติกน้ำร้อน (แบบเติมน้ำ)

3. ทีวี  

4. เครื่องทำน้ำอุ่น  

5. ไมโครเวฟ              

6. โทรศัพท์ภายใน

7. ตู้เย็น (ฟรีน้ำ 3 ขวด/วัน)     

8. โซฟา + หมอน,ผ้าห่ม (สำหรับญาติ 1 ชุด)