รายชื่อบริษัทประกัน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)     
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
บริษัท สไมล์ ทีพีเอ จำกัด  
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ยูโรเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)    
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)    
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
บริษัท เอไอเอ จำกัด  
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  

 

บริษัทในเครือเมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด                   
1. บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด  
2. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
3. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
4. บริษัท

ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

 
5. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

บริษัทในเครือเฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้นส์ จำกัด หรือ HBC                                       
1. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)                                                   
2. บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
4. บริษัท

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 
5. บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
6. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
7. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
8. บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
9. บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
10. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด   
11. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
12. บริษัท Alianz General Laos  
13. บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
14. บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

บริษัทในเครือ ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ TPA                      
1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด                     ​
2. บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)                    
3. บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)                    
4. บริษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
5. บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
6. บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)  
7. บริษัท ซมโปะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
8. บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
9. บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
10. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
11. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
12. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท  ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
14. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
15. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
16. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
17. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)  
19. บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต   
20. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
21. บริษัท             มิตซุย ซูมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด    ​     
22. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
23. บริษัท เมนูไลฟ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
24. บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
25. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)    
26. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
27. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
28. บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
29. บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด  
30. บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
31. บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด  
32. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
33. บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
34. บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
35. บริษัท เอเชียประกันภัย1950 จำกัด  
36. บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
37. บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
38. บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
39. บริษัท TKI LIFE INSURANCE จำกัด  
40. บริษัท Tokojaya Lao Assurance จำกัด  
41. บริษัท LY Hour Insurance จำกัด  
42. บริษัท อีซูซุมอเตอร์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด  
43. บริษัท อีซูซุ โกลบอล ซีวี เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  
44. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
45. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)  
46. บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
47. บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด   
48. บริษัท ซันเดย์ เทคโนโลยี จำกัด   

 

บริษัท อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด
1. บริษัท
ทูนประกันภัย  
2. บริษัท แอกซ่าประกันภัย