โปรโมชั่น

Image

โปรแกรมวัคซีนผู้สูงอายุ

ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 0-2407-2900 ต่อ 2110, 2111

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรโมชั่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ 0-2407-2900 ต่อ 2110, 2111

อ่านเพิ่มเติม
Image

โครงการโปรโมชั่นแบ่งชำระค่ารักษาพยาบาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2407-2900

อ่านเพิ่มเติม
Image

แพคเกจดูแลผู้สูงอายุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 0-2407-2900 ต่อ 2134

อ่านเพิ่มเติม